Zákazka nespadajúca pod ZVO - rok 2020

„Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“ - súťažne podklady.

NEW CHALLENGE ANNOUNCED

CALL FOR TENDERS 2020

TECHNICAL SPECIFICATION AND PRICE OFFER

PRICE SPECIFICATION OF GOODS

CONTRACT OF SALE

LIST OF SUBCONTRACTORS