Zákazka nespadajúca pod ZVO rok 2023

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk