Inovácia výrobného procesu spracovania liečivých rastlín pre využitie výroby farmaceutických a potravinových doplnkov.

Inovácia a automatizácia výrobného procesu