Projekt Inovácia a automatizácia výrobného procesu