Bylinné extrakty

Už v ľudových receptároch našich predkov bolo možne nájsť rastlinné extrakty, ktoré boli používané ako jedna z najstarších liekových foriem. Dnes sa extrakty používajú nielen vo farmaceutickom priemysle, ale aj v potravinárskom a kozmetickom priemysle.

Čo je rastlinný extrakt?

Extrakt je výťažok z rastlín s tekutou, tuhou alebo viskóznou konzistenciou, zvyčajne získaný zo sušených alebo čerstvých rastlín (tradičná rastlina). Pri niektorých prípravkoch sa môže rastlina podrobiť predbežnému spracovaniu ako je mletie. Extrakty sa pripravia extrakciou s použitím vody, etanolu alebo iným vhodným  rozpúšťadlom. Po extrakcii sa v prípade potreby odstránia nežiaduce látky filtráciou alebo inými separačnými metódami.
Proces extrakcie účinných látok z rastlín
Extrakcia účinných látok z rastlín je fyzikálno-chemický separačný proces, ktorého cieľom je preniesť tieto látky prítomné v rastlinách (tuhá fáza) do extraktu pomocou vhodného rozpúšťadla (voda, etanol, propylénglykol, glycerín). Výsledkom je vytvorenie 2 fáz: kvapalný extrakt a tuhý zvyšok po extrakcii  (matrica).

Kvapalné extrakty sa môžu pripraviť spôsobmi opísanými vyššie s použitím kvapalných rozpúšťadiel (voda, etanol, propylénglykol, glycerín) alebo rozpustením zahusteného prípadne suchého extraktu v jednom z týchto kvapalných rozpúšťadiel. Môže byť potrebné filtrovanie. Počas státia sa môže vytvoriť mierny sediment, čo je prijateľné, pokiaľ sa zmes výrazne nezmenila. Kvapalné extrakty môžu obsahovať vhodné antimikrobiálne konzervačné látky.

Kvapalné extrakty delíme podľa použitého rozpúšťadla na liehové extrakty, vodné extrakty, propylénglykolové extrakty.

Zahustené extrakty sú prípravky s viskóznou konzistenciou získané čiastočným odparením kvapalného rozpúšťadla (voda, etanol) použitého na výrobu. Zahustené extrakty majú väčšinou sušinu vyššiu ako 50% hmotn. Môžu obsahovať vhodné antimikrobiálne konzervačné látky.

Suché extrakty sú tuhé/práškové prípravky získané odparením rozpúšťadla použitého na ich výrobu v procese sušenia sprejovaním. Suché extrakty majú všeobecne sušinu vyššiu ako 95% hmotn.